Eva Weber · Hovedgaden 50 · 3220 Tisvildeleje · tel.: 30 31 57 65 · mail: evaweberdk@gmail.com

Om stressbehandling

Om stress og behandling

Stress er kroppens måde, at gøre os rede til at klare ekstra belastninger, når livet kræver det. Det er det samme, der sker fysisk i kroppen, hvad enten vi skal klare ekstra fysiske belastninger eller psykiske. Man kan sige vi gearer op, og det føles også som om alt går lidt hurtigere.
Op gennem evolutionen har stress-reaktionen sikret arternes overlevelse, også menneskets.

I dag er der imidlertid mange mennesker, der bliver syge pga konstant stress-aktivering.  Dvs, der er et konstant højt niveau af de hormoner, der sikrer, at vi kan køre i højeste gear. Og for lavt niveau af de hormoner, der deltager i kroppens restitution/ genopbygning.  Stresshormonerne er energiforbrugende, restitutionssystemet er energiopbyggende.
Det er klart, at det virker udmattende, og vi bliver syge, når der ikke er tid til genopbygning.
Har det stået på i lang tid, kan man ende med en af de nye livsstilssygdomme, kronisk træthedssyndrom, som er svært invaliderende, fordi der sker en irreversibel forandring i musklernes energistofskifte.
Eller man får måske utallige infektioner, som sætter kroppens immunforsvar på overarbejde. Dette system køres også træt, og så er det, at  man er ekstra sårbar overfor at få en autoimmun sygdom, som eksempelvis gigt.
Nye undersøgelser viser, at også tennisalbue/ musearm er stress-udløst.  Arbejdsskader og sportsskader sker i stressede eller ”unormale” situationer. Man bliver måske distraheret under et løft og mister koncentrationen, og så sker uheldet.

Kosten er ofte medskyldig i problemer, der skyldes slidgigt og stress. Når man spiser for meget syredannende mad bliver alle vores stødpuder, bruskskiver og discis i led, porøse. Dermed  er de ekstra sårbare overfor forkert belastning pga eksempelvis en uhensigtsmæssig kropsholdning.

CATS står for The Cognitive Activation Theory of Stress og er den nyeste forståelse af stress. CATS- modellen fokuserer på, hvordan det enkelte menneske reagerer på en stresstilstand ud fra tidligere  erfaringer. CATS modellen forklarer, at når vi oplever udfordringer forskelligt, så reagerer vi også forskelligt på dem. Sagt på en anden måde, er det vores gamle erfaringer og oplevelser der skaber vores reaktioner i nutiden. Og disse er måske ikke tidssvarende. Simpel stressfrigørelse kan gennem visualisering afkoble bindingen oplevelse-reaktion, dvs tidligere “sandheder” i hjernen – uden psykoterapeutisk samtale-terapi, og indkode en ny og tidssvarende forståelse af det oplevede.

En simpel måde at forstå, hvornår og hvorfor stress bliver til sygdom kan forklares ved følgende:  Forestil dig et glas, som langsomt fyldes op. Når det er fyldt vil det løbe over. At undgå at blive syg af stress, handler om at skabe plads i glasset til fremtidens krav. Jo flere problemer vi har at slås med og som fylder i glasset, jo mere er vi i risiko for at blive syg af stress ved næste udfordring. Det der er i glasset og som skaber os, som dem vi er i dag, er af både psykisk, kemisk og fysisk art.

Har du f.eks. mange amalgamfyldninger i dine tænder, vil du allerede have en del i dit glas, og du vil være mere sårbar overfor stress, end hvis du ikke havde de fyldninger. De fleste i vores moderne samfund oplever nok, at det er psykiske, sociale eller økonomiske problemer, der vælter læsset. Men det ændrer ikke ved forudsætningen for, at læsset vælter. Forudsætningen er, at kroppen, i ovennævnte eksempel, er forgiftet af amalgam (glasset næsten allerede fyldt op) og derfor ikke kan håndtere nye og store problemer.

Det moderne liv er ofte bygget på dårlige fysiske og kemiske forudsætninger. Altså, vi omgiver os med for meget gift, både i maden vi spiser og i alt muligt andet. Maling, tekstiler og tøj, cremer, parfumer, forurening osv, osv. Det er den kemiske belastning og opfyldning af glasset.

Den fysiske belastning, og det som også fylder godt i glasset, er det, vi optager af den mad, vi spiser og vores måde at bevæge os på. Utilstrækkelig ernæring og for lidt motion belaster og stresser kroppen. Det sætter den på overarbejde og tvinger den til at lukke ned for andre opgaver end at udbedre skader. Ligesom forkert kost ofte er syredannende, er for lidt motion skyld i dårlig iltning af kroppens celler, hvilket resulterer i mere syredannelse og anaerob forbrænding. For meget syre disponerer til alle vores livsstilsygdomme, incl. kræft. Det er derfor ikke nogen overdrivelse, at det vigtigste du kan gøre for at opnå et godt og stressfrit helbred er at få masser af frisk luft og god basedannende kost.

Som stresskonsulent er jeg uddannet til at sætte gang i den proces. Det kan være uoverskueligt at gå i gang med en total omlæggelse af sit liv, og det er heller ikke nødvendigt. Det er faktisk bedre at indarbejde små forbedringer og gøre dem permanente. Ved hjælp af simpel stressfrigørelse, skabes overskud til forandring.

Stress og smerter:

Et almindeligt symptom på sygdom er smerter. Smerte er en lokaliseret, ubehagelig sansefornemmelse, der kan variere i styrke fra let irritation til en meget pinefuld oplevelse.
Smerter skyldes stimulation af sansenerver almindeligvis pga læsion eller sygdom.
Der er imidlertid et samspil mellem smerter og stress. Længerevarende stresstilstande med muskelspændinger f.eks. i nakke, skulder og ryg kan føre til lokaliseret smerte. Omvendt vil alle slags smerter af en vis styrke være en stressfaktor, der udløser angst og frustration, hvilket kan forværre smerteoplevelsen.

Med hensyn til stress, smerter og følelser er det også værd at bemærke, at vores sprog ofte fortæller om alvoren, før vi selv helt erkender den. Ordet smerte bruges nemlig også som udtryk for stressfølelser f.eks. en smertefuld oplevelse. Det har som udgangspunkt ikke noget at gøre med smerte som sansefornemmelse, men alligevel kan en smertefuld oplevelses udtryk være mave-eller hovedpine.

 

Behandling til stressramte kan bestå af følgende:

Senetensbehandling, som smertelindring og afspænding, bl.a. via frigørelsen af hormonet Oxytocin.

Hjælp til at identificere stressorer og håndtering af disse

Førstehjælp til søvnbesvær

Allergiudredning

Kostvejledning

Helsekur med kosttilskud

Gymnastik

Afhængig af behovet vil jeg ved første konsultation foreslå et behandlingsforløb hvor der efter ønske kan indgå både senetensbehandling og vejledning / udredning opfulgt af telefonkonsultationer. Hjælp til håndtering af sygemelding og henvisning til anden hjælp tilbydes. Se endvidere under Praktisk information.