Eva Weber · Hovedgaden 50 · 3220 Tisvildeleje · tel.: 30 31 57 65 · mail: evaweberdk@gmail.com

Om senetensbehandling?

Fysiologisk/Videnskabelig baggrund

Muscle

Senetensbehandling er en manuel muskelafspænding af hele kroppen, hvor behandleren benytter sig af en medfødt rygmarvsrefleks, nemlig ”den antimyotatiske refleks.” Antimyotatisk kan forklares som ikke-spænding, dvs. en ”afspændingsrefleks”. Den skal beskytte senerne mod overrivning når musklerne er maksimalt spændte og aktiveres derfor også helt naturligt når den spændte muskel trækker i senen. Det er det samme, der sker, når vi strækker ud efter fysisk træning. I den situation er det også trækket i senen, der aktiverer refleksen. Og så slapper musklen af.

Ved senetensbehandling benytter behandleren små tryk på senerne samtidig med at patienten foretager en lille spænding af den muskel, der arbejdes med. Trykket på senen forstærker det fysiologiske respons, altså afspænding af musklen. Refleksen er en del af det, man kan kalde vores proprioceptive sans eller muskel/ led sans. Den er vigtig for vores opfattelse af rum og retning, og den har betydning for vores kropsholdning.

Den proprioceptive sans fungerer som et samarbejde mellem nervesystemet og forskellige receptorer (små sanseceller), som findes i muskler, led og sener.
I senerne er det de små følelegemer, de små TEN- formede senetene, som er følsomme for stræk og tryk. Det er altså samarbejdet mellem disse følelegemer og nervesystemet, der udløser den antimyotatiske  refleks.

I løbet af behandlingen sker der fysiologisk endvidere det, at kroppen reagerer på berøringen med frigivelse af et hormon, der hedder oxytocin. Det er oftest forbundet med fødsel og amning, men den svenske forsker Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, har påvist, at ved enhver omsorgshandling, specielt hvis den indebærer berøring, frigives der masser af oxytocin. Virkningen af dette hormon er omfattende og benævnes under et som Ro-hvile reaktion. Overordnet kan man sige, at der sker det modsatte i kroppen end når stresshormonerne dominerer, med deres kamp-flugt-reaktion. Det vil blandt andet sige, at smerter lindres, sårheling øges, blodtryk og niveauet af stresshormonerne falder. Vi bliver mere socialt åbne og interesserede i vores omgivelser, når vi er under indflydelse af oxytocin.

Den gode effekt af senetensbehandling kommer af, at kroppens muskler bringes i balance på en enkel og skånsom måde. Overspændte såvel som underspændte muskler hjælpes til normalspænding. Herved frigøres fastklemte nerver, og invaliderende træk på kroppens led mindskes/ophører. Kropsholdningen forbedres og skævvridninger forebygges derfor.

Til top

Smerter

Smerter er en del af kroppens advarselssystem. Smerten fortæller os, at noget er galt, og det kan både være fysisk eller psykisk. I begge tilfælde vil der komme et kropsligt respons. Det er derfor psykiske problemer og stress kan behandles via en manuel behandling som f.eks. senetensbehandling.

Smerten tjener en livsvigtig funktion i en akut situation, som når vi handler hensigtsmæssigt og f.eks. aflaster og nedkøler en forstuvet fod.
Når en smerte er blevet kronisk, kan man sige, den har tabt sin signalværdi. Man har forsømt at reagere på smerten/signalet og ændre adfærd i tide. Resultatet kan blive, at vi ender med et større problem end det, der oprindeligt udløste smerten. Når der ikke handles adækvat på et signal fra kroppen, vil den selv forsøge at kompensere med alle mulige reaktioner. Nogle opleves ikke meningsfulde af os, men efterhånden som vi lærer at forstå, hvilken kompleks og fin mekanisme menneskekroppen er, vil vi se, at alle reaktioner i kroppen har et formål lige fra den enkelte celle til hele organsystemer, og det er overlevelse.

Øget muskelspænding gennem længere tid nedsætter blodgennemstrømningen i vævet. Den nedsatte gennemblødning vanskeliggør stofskiftet. Det betyder, at ilt og næring  har svært ved at komme ind i musklen  og at den ikke kan slippe af med affaldsstoffer. Musklen bliver øm og hård, fordi affaldsstofferne fra stofskifteprocessen ophober sig. En overspændt muskel vil trække uhensigtsmæssigt i sener og led, og øge risikoen for skader f.eks. i forbindelse med sport.
Men en konstant overspændte muskel er også ansvarlig for holdningsproblemer. Det er klart, at led, der gennem længere tid udsættes for uhensigtsmæssigt træk fra overspændte muskler, vil resultere i en forskubbet kropsbalance.  De involverede led vil belastes med afklemning af nerver og nedslidning af de støddæmpende bruskskiver, hvilket giver smerter.
Forandring i musklerne pga underspænding kan også være årsag til smerter. Når muskler mister deres spænding og bliver slappe, falder vi sammen. Dette belaster led og nerver på samme måde som ved overspændte muskler. Ved senetensbehandling får musklerne deres normale længde og spænding igen.

Kroniske smerter i muskler og led kan behandles med senetensbehandling. Men det kræver flere behandlinger end ved en akut skade. Når muskler har været forkortet i længere tid, og når kroppen har indstillet sig på en ny balance, tager det tid at rette op. I starten kan det være en fordel at behandle flere gange om ugen, for at give muskler og led de nye impulser hurtigt efter hinanden. Hvis der går for længe imellem behandlingerne kan virkningen være kortvarig smertelindring. For effektiv behandling og korrektion af ophobede ubalancer må regnes lang tid. Tænk på hvor længe skævheden, smerten eller ubalancen har stået på.

Det er fornuftigt at søge hurtig hjælp og behandling. Vores krop er indstillet på at bevare en overordnet balance og vil derfor i videst muligt omfang kompensere for skader. I forsøget på at opretholde balancen kan en skade derfor “transporteres” længere op i systemet.

Det betyder, at en ubehandlet skade i et knæ vil kunne påvirke hoftepartiet negativt og endda videre op til skulder og nakke. Det sker gradvist og delvis på grund af, at den legemsdel, der er skadet ikke kan belastes normalt uden smerter. Man humper og trækker skævt. Og får flere og flere smerter. Det er meget normalt, at der kan dukke gamle og glemte smerter op, når man går i gang med et længere behandlingsforløb. Vores hjerne tager sig af de mest akutte impulser, og det er ikke alt vi oplever bevidst hele tiden. Det betyder, at man kan opleve, at få ondt i knæet, eksempelvis, når skulder-smerterne er ved at være behandlet. De nye smerter overdøver simpelthen tidligere smerter, og disse kan dukke op gennem et behandlingsforløb.

Senetensbehandling er unik, fordi det altid er en behandling af hele kroppen. Mange patienter oplever da også at senetensbehandling løser flere problemer end det ene, der har ført dem til behandling. At hele kroppen behandles betyder også, at der er tid til at ro-hvile reaktionen udløses. Velvære og afspænding giver helbredelse optimale betingelser. Denne livgivende reaktion kan være vanskelig at opnå ved en ti-minutters behandling.

Ved at søge hurtig hjælp kan man undgå store sorger af både økonomisk og fysisk art.

Til top

Behandling

Ved første behandling snakker jeg med patienten om årsagen til ønsket om behandling. Er det sygdom, vil vi sammen planlægge det videre forløb.

Oftest vil der være tid til behandling allerede ved første besøg, men det er vigtigt, at vi har tid til at gennemgå sygdomshistorien så tidligt som muligt. Det er i orden at booke dobbelttid til første besøg, hvis du har en lang sygdomshistorie at fortælle og er helt sikker på, at du kan klare både snak og behandling ud i en køre første gang.

Senetensbehandling er velegnet til alle med smerter i muskler/ led. Herudover er det en dejlig behandling at få forebyggende, feks en gang månedligt. På den måde kan sygdomme og skader måske undgås, og man nedsætter risikoen for at gå ned med stress. Se tilbud om jævnligt forebyggende servicebehandling under Praktisk information

Senetensbehandling har positiv effekt ved:

Til top

Det sker ved senetensbehandling / sådan arbejder en senetensbehandler:

Jeg vurderer ved første besøg patientens kropsholdning, ser på eventuelle skævheder, og på hvordan patienten står. Allerede her noteres eventuelle ubalancer.
Den manuelle behandling foregår som en blanding af strøg langs musklerne og tryk på senerne, hvorved senetenene stimuleres og musklen afspændes. Behandlingen starter ved fødderne og går herfra hele kroppens forside og bagside igennem. Afslutningsvis behandles nakke/ hoved. Ved behov for ekstra afstressende behandling, behandles ansigt og hoved/nakke mere intensivt.
Det er en blid og effektiv behandling af muskel- og ledsmerter. Balancen mellem knogler, muskler, og nervesystem genoprettes, så også leddenes bevægelse og kropsholdningen korrigeres.
Under behandlingen opfordres patienten til at yde en lille spænding i den muskel, der behandles. Dette øger afspændingseffekten.

Mellem behandlingerne opfordres nogle patienter til at gøre små enkle øvelser hjemme. Det har til formål at minde kroppen om, den nye balance og fastholde musklernes længde indtil næste behandling. Det er også en god ide at deltage i den specielle gymnastik kaldet S-formstræning. Så indarbejdes øvelserne grundigt.