Eva Weber · Hovedgaden 50 · 3220 Tisvildeleje · tel.: 30 31 57 65 · mail: evaweberdk@gmail.com

Om allergiudredning

Allergi-udredning og -behandling

De fleste allergier retter sig mod fuldstændigt uskadelige allergener, altså de stoffer, der udløser allergireaktionen. Pollen er f.eks. ikke farligt. Jo, tænker du måske – for dig. Men objektivt set er pollen jo ikke farligt i normal forstand. Hvad er det da, der gør det farligt for nogle mennesker?

For at forstå mekanismen bag udvikling af allergi, skal man forstå, at allergi udløses af en stress-overbelastning. Hvorfor har alle ikke allergi overfor noget? Når “alle” går rundt og er stressede?

Der er forskel på, at være syg af stress og føle sig “stresset” eller fortravlet. Vi bruger ordet stress i flæng og oftest i betydningen fortravlet. Vi føler os også alle ind imellem “deprimerede”, altså kede af det eller lidt modløse, men det er ikke det samme som at lide af sygdommen depression.

Men ja, konstant travlhed kan føre til sygdommen stress, men det er ikke en fysisk lovmæssighed. Hvornår er en stressbelastning så stor, at den kan udløse allergi? Når bægeret er fyldt op. Allergi er en   stresstilstand, der kickstartes og forværres af påvirkninger og oplevelser, det være sig kemiske, fysiske eller psykiske, i dit liv, når du mangler overskud. Eller når du ikke længere føler, at du har kontrol over en given situation. Oplevet kontrol over tilværelsen til forskel fra hjælpeløshed er vigtigt for at have det godt. Kontrollen kan enten bestå i, at vi påvirker omgivelserne, eller at vi tilpasser os på en for os hensigtsmæssig måde. Følelsen af kontrol giver ro og overskud og er dermed et godt værn mod stress.

Hvis man kan godtage, at allergi kan være stressudløst, vil man også kunne se, at enhver behandling, der reducerer stressniveauet kan have virkning overfor allergien uden at være specifikt behandlende på selve allergiproblemet.

 

Hvordan kinesiologi/muskeltestning afslører problemet

Kinesiologisk testning bruges til at identificere allergener.

Kinesiologien er en naturlig måde at lade din egen krop vise, hvad der stresser den. Når vi udsættes for stress svækkes musklerne i vores krop. Ved at give et let tryk på en udstrakt arm, kan denne svækkelse registreres i den muskel, der testes på.

Allergi kan forstås som en betinget, altså tillært, refleks. Nobelpristageren Pavlov var den første, der beviste hvordan en betinget refleks virker. Og også at den kan afkobles igen. Det er den viden, der benyttes i allergibehandlingen. Når allergenet er fundet, foretages en stressfrigørelse på dette allergen via en visualisering, mens patienten bringes på det, der kaldes REM stadiet. Gennem samtidig visualisering ændres biokemien nu i kroppen. Det er efterhånden bredt accepteret, at tanker kan forme vores liv på mange punkter. Indenfor den menneskelige biokemi forskes der i tankers kraft, bl.a. af den anerkendte forsker Dr. Bruce Lipton. Placebo-effekten, det at troen på at en specifik behandling virker, får den til at virke, er en del af denne spændende forskning.

Når hjernen er på REM-stadiet, er der nemmere adgang til at ændre på en indlært og måske uhensigtsmæssig adfærd, som allergireaktionen er.  Ved astma og allergi er der sket en kobling i hjernen (en betinget refleks), hvor den reagerer, som om der er fare på færde. Derfor overreageres der i stress-og immunsystemet med allergi-symptomer til følge. Det er denne uhensigtsmæssige reaktion, der kan afkobles igen.

Behandlingen er varig, men man må huske, at den udløsende faktor var en stress-ophobning. Se om stressbehandling. Hvis bægeret bliver ved med at være fyldt op, vil man fortsat være i risiko for blive syg af stress og måske udvikle en allergi.

Det vil altid være en god ide, at reducere stress. Vores moderne livsstil, bl.a. truet af for ringe ernæring giver svampen Candida optimale betingelser for at brede sig ikke bare i tarmen, hvor den naturligt findes, men også ud i kroppen. Derfor vil de fleste med astma og allergi have gavn af at tage nogle udvalgte kosttilskud  bl.a Aloe vera juice som afbalancerer forholdene i tarmen. Det optimale er, at følge kuren en til tre måneder før behandlingen startes eller senest ved start. Denne kur tvinger svampen på retur, og favoriserer væksten af de gavnlige bakterier. Man kan sige, at kuren lægger en dæmper på den voldsomme stress-reaktion fra immunforsvaret, og den bliver dermed også en forudsætning for en succesfuld allergibehandling.

At Candida eller dårlig ernæring kan stresse kroppen er ikke svært at forstå. Begge forhold vanskeliggør en lang række livsvigtige biokemiske processer, og får derved tændt for hele stress-reaktionen og svækket kroppens immunforsvar. Sunde og modstandsdygtige slimhinder i luftvejene, i tarmen og god mikroflora på vores hud er en del af vores forsvar overfor påvirkninger udefra. Når de ikke fungerer optimalt, er man ekstra disponeret for at udvikle allergi. De kropsfremmede stoffer kan invadere hele systemet gennem en hullet tarm, via de svage slimhinder i luftvejene eller gennem en skrøbelig hud. Når symbiosen mellem svampe og bakterier er genoprettet i tarmen efter en helse-kur, er der gode betingelser for, at også slimhinderne i luftvejene og mikrofloraen på vores hud normaliseres.

En belastet tarm, giver specielt leveren ekstra at se til. Giftstoffer og ikke nedbrudte stoffer fra fordøjelsen føres via blodet til leveren, hvor blodet skal renses, før det fortsætter rundt i kroppen. Vores levestil sætter leveren på overarbejde. Der er en stadig tilstrømning af affald, der skal behandles. På et tidspunkt kan leveren ikke nå det hele, og affaldet fordeles med blodet til alle celler i kroppen. Dette kan føre til en række af sygdomme, som:

fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom

irritabel tyktarm

lupus

ledegigt

systemisk sclerose

hudlidelser, psoriasis

migræne

depression

leversygdomme

lymfesygdomme

allergi

kræft

candida-problemer

Tag hånd om din tarms sundhed, og slip for smerter og sygdomme. Der er mange kure, der kan hjælpe en medtaget tarm. Jeg foreslår nogle kosttilskud og enkelte kostrestriktioner, men du skal ikke ændre dine vaner 100% og slet ikke på en gang. Små ændringer hen af vejen og gode tilskud sikrer, at du kan gennemføre og fastholde en forbedring af din sundhed.

 

Metoden stressfrigørelse via visualisering på REM-stadiet kan benyttes til andet end allergibehandling. F.eks til behandling af traumer, angst og fobier. Alle handlinger, der medfører tab af kontrol-følelse, at skulle telefonere, gå til eksamen, og også noget du ikke selv har erkendt som et problem, men hvor du blot føler modstand, kan der “stress-frigøres” på. Når man har noget, man ikke er helt tryg ved, har man energi bundet til sagen. Er man bange for edderkopper, kan man ikke helt slappe af til picnic i det grønne. Man er hele tiden lidt på vagt. For at være klar. Når man slipper for at være på vagt overfor alt muligt ufarligt, får man en masse gratis energi, fri vejrtrækning og en stærk udstråling.

Til slut; vores sprog indeholder ofte en visdom, vi ikke lægger mærke til eller anerkender i det daglige. Udtrykket ” Jeg får røde knopper af…..” viser faktisk en fin forståelse for, hvordan allergi kan opstå. En irritation eller modstand kan være så voldsom, at man ind imellem kan undre sig over, at de ikke kan ses, de røde knopper.

Men hvis du ikke sørger for at holde styr på, hvad du tillader at lade fylde i dit glas, så får du røde knopper.